Wpływ sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś na handel węglem i biomasą – nagranie szkolenia