Postępowania przed UOKIK oraz zmowy cenowe u sprzedawców węgla